logo

9E modelini kullanan okulumuzda, öğrencilerimizin akademik anlamda gelişimi için yoğun sınav programı uygulanmaktadır. Alanında uzman kadro ile dersler sınav sistemine uygun olarak ve öğrenmeyi öğrenme çerçevesinde işlenmektedir. Bireysel ders çalışma programları yapılmakta, takibi rehberlik birimi ve danışman öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Haftalık uygulanan TYT ve AYT denemelerimizin ardından konu analizli sınav sonuç belgeleri ile ihtiyaca göre yoğun etüt programları, soru çözüm saatleri ayarlanmaktadır. Rehber öğretmen ve danışman öğretmenlerin haftalık olarak velilerle irtibat kurmaları ile öğrencilerimizin gelişimi takip edilmektedir. Yapılan çalışmalar, öğretmen veli işbirliği açısından rehberlik birimi aracılığıyla etkili mesaj sistemimizle velilere bildirilmektedir. Rehberlik birimi, danışman öğretmenler, aile ve öğrencilerimizin ortak çalışmaları sonucu üniversiteye hazırlık aşamasında etkin akademik çalışmalar ve yoğun rehberlik desteği ile maksimum başarı sağlanmaktadır.

Bireysel ders çalışma programı- Yaz tatili kurs programı – Her hafta deneme sınavı- Yaprak testler- Tekrar dersleri- Konu kazanım testleri- Bireysel etütler- Soru çözüm saatleri- Yarıyıl kurs programı- Meslek tanıtım günleri- Etkin rehberlik