logo

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VAKFI OKULLARI

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ

    Rehberliğin Öznesi: Öğrenci ve Veli

2006 yılında çağdaş eğitim anlayışına geçilmesiyle birlikte sıkça adını duyduğumuz kavram: Rehberlik. Peki hepimizin dilinde olan, öğrencilere okul seçiminde verilen hizmetler bakımından öncelikleri arasında yer alan “rehberlik” nedir?

Kısaca rehberlik: öğrencilerin kendini ve çevresini, fiziksel ve zihinsel yönden imkanlarını tanımasına, yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olan bir süreçtir diyebiliriz.

Aslında hepimiz rehberliğin ne olduğunu biliyoruz bir de “rehberlik ne değildir?”e değinelim. Rehberlik; öğüt vermek değildir bireye yollar gösterip öğrencinin özgür iradesine sunmaktır, sihirli değnek değildir her şey bir anda olup bitmez bir süreç işidir. Bu süreç yalnızca rehber öğretmenle değil, öğrenci veli işbirliğiyle ilerleyen bir süreçtir yani özneleriyle birlikte ilerleyen bir süreç.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Rehberlik Hizmetlerinde Öğretmen, Veli, Öğrenci İşbirliğinin Önemi

Rehberliğin bir süreç olduğundan bahsetmiştik. Rehberlik çalışmalarında okulumuz öğretmen, veli, öğrenci işbirliğiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu işbirliğiyle hedeflenen kazanımların kısa sürede elde edildiğini görüyoruz. Rehber öğretmene, velilere ve öğrencilere düşen görevlere gelince şu şekilde bahsedebiliriz: rehberlik servisi gerekli ön tanılamayı yaptıktan sonra veli ile irtibata geçer, öğrencinin de gönüllüğü esas alınarak koordineli bir şekilde uygulamaya geçilir. Öğrencinin okulda ve evde gidişatı takip edilir belli periyotlarla veli görüşmeleri yapılır. İşte bu noktada Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları olarak önem verdiğimiz nokta olan belli periyotlarla yapılan veli görüşmelerine gelince, sınıf danışman öğretmeni de bu sürece dahil olmak kaydıyla okul rehber öğretmenleriyle birlikte okul-veli işbirliği sağlanır. Öğrenci velileri de sürece dahil olarak öğrenci en iyi şekilde yönlendirilir.

  Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Rehberlik Çalışmaları

Öğrenci merkezli eğitim sistemimizde yapılan rehberlik çalışmalarını problem alanlarına göre kişisel sosyal, eğitsel ve mesleki olarak temel başlıklara ayırabiliriz:

 • Kişisel sosyal rehberlik
 • Öğrenci tanıma envanterleri
 • Öğrenci tanımada test ve test dışı teknikler
 • Veli görüşmeleri
 • Öğrencilerin yeteneklerinin açığa çıkarılması ve yönlendirilmesi
 • Sosyal becerilerin kazandırılması
 • İçinde bulundukları gelişim dönemine ait bilgilendirme seminerleri
 • Eğitsel rehberlik
 • Oryantasyon çalışmaları
 • Kişiye özel ders çalışma programları
 • Whatsapp ödev takip sistemi
 • Verimli ders çalışma yöntemleriyle ilgili seminerler
 • Merkezi sınav sistemleriyle ilgili seminerler
 • Sınav kaygısı ile başa çıkma yöntemleri ile ilgili seminerler
 • Bilim fuarları
 • Okul dergileri
 • Eğitsel geziler
 • Mesleki rehberlik

Meslek tanıtım günleri

Üst öğretim kurumlarının tanıtımları

Yöneltme ve yerleştirme

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları 9E Eğitim Modeli

 • Etkin akademik eğitim
 • Etkin sosyal gelişim
 • Etkin ahlaki gelişim
 • Etkin yetenek gelişimi
 • Etkin dil eğitimi
 • Etkin kariyer gelişimi
 • Etkin teknoloji eğitimi
 • Etkin bilişsel gelişim
 • Etkin duyusal gelişim

Neden Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları

Her öğrencinin biricik ve tek olduğu anlayışının çağdaş eğitimde ön plana çıktığını biliyoruz. Bu anlayıştan yola çıkarak Türk Milli Eğitim sistemine uygun olarak; bilime önem veren, akademik donanıma sahip, analitik düşünme yeteneği olan, sorgulayan, sosyal becerilerini ve daha birçok gizil güçlerini açığa çıkaracakları ortamlarda gençler yetiştiriyoruz.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileri geleceğe hazırlar.