logo

REHBERLİK BÜLTENİ

Okulumuzda PDR hizmetleri öğrencileri her yönüyle tanımlamaya çalışıp bireysel olarak hizmet vermektedir.

Öğrenci odaklı rehberlik çalışmalarıyla bireylerin kendini tanıma, yeteneklerini, ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak sağlanır.

Kendi farkındalığına varan bireyler sosyal ve duygusal yönden gelişerek daha iyi etkileşim- daha iyi iletişimle problemlere çözüm odaklı yaklaşıp hayata ve çevresine daha olumlu bakabilmektedir.

Rehberlik servisimizin en önemli amaçlarından biride her öğrenciye ulaşmaktır. Bu süreçte velilerimizin de işbirliğine ve desteğine ihtiyacımız olacaktır. Öğrencilerimize yol göstermek onları tanımaktan geçmektedir. Karşılaştıkları sorunlara en sağlıklı ve verimli çözüm bulmak için siz velilerimizin rehberlik servisiyle işbirliğinde olmanızı bekliyoruz.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

Öğrencilerle yüz yüze yapılan görüşmeler en verimli ve etkili

Rehberlik hizmetidir. Bireyse görüşmelerde amaç öğrencilere yol göstermek ve ona bu yolda destek vermektir. Okul rehber öğretmenlerimizin uyguladıkları test sonuçları, envanter raporları, sınav puanları öğrenci ve rehber öğretmeni bir araya getirirken bunların dışında veli görüşmeleri neticesinde ve sınıf danışman öğretmenlerinin isteği üzerine de bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

Ayrıca öğrenci kendi isteğiyle de rehber öğretmenlerimizle görüşme talep edebilir.

VELİ GÖRÜŞMELERİ

Okul rehber öğretmenlerimiz velilerimizle bireysel görüşmeler ve yıl içerisinde uygulanacak veliye yönelik seminer etkinlikleriyle bir araya gelir. Bu görüşmeler velilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilir. Bunların dışında velilerimiz her ayın 1. Ve 3. Haftaları sınıf rehber öğretmenlerimiz 2.ve4. Haftaları ise okul rehber öğretmenlerimiz tarafından aranarak *ulaşılabilir rehberlik ve danışmalık* tan yararlanır.

Velilerimiz için özel olarak whatsap uygulamasından öğrenci ödevleri günlük gönderilerek temel hedeflerimizden olan* yakın takip* sistemimize velilerde dâhil edilerek onlarla işbirliği sağlanmış olur.

ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ

Okul rehber öğretmenlerimiz derse giren branş öğretmenlerle belirli periyodlarda toplantılar yaparak karşılaşılan sorunlara ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüme yapmaktadır. Öğrenci odaklı olan bu görüşmeler ayrıntılı şekilde konuşulup kişisel-gelişimsel özellikleri , akademik başarıları, tutum – davranışları, arkadaş ilişkileri gibi çok yönlü olarak değerlendirilir ve öğrenciyle ilgili en doğru en uygun çözüm yolları oluşturulur.

 

SEMİNER ÇALIŞMALARIMIZA ÖRNEKLER

-Test Çözme Teknikleri

– Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

– Meslek Seçimi

– Sınav Kaygısı ve Motivasyon

UYGULADIĞIMIZ TEST VE ENVANTERLER

–  Aile Envanteri.

– Öğrenme Stilleri Envanteri.

– Çoklu Zekâ Envanteri.

– Problem Tarama Envanteri.

– Başarısızlık Nedenleri Envanteri.

– Sosyometri Çalışması.

– Kimdir Bu Testi.

– Kime Göre Ben Neyim Testi.

– Cümle Tamamlama Çalışması.

– İstek Listesi.

– Holland meslek tercih envanteri