logo

Özel Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi’nde derslerimizi yaparak, yaşayarak öğrenme modeline göre işliyoruz. Alanında uzman öğretmen kadromuzla, çalışanlarımızla, çoklu zeka alanlarına hitap eden sözel, görsel, işitsel materyallerle kalıcı bir öğrenme gerçekleştiriyoruz. Aktif olarak derse katılım sağlayıp deneylerle, drama çalışmalarıyla, tiyatral senaryolarla, sosyal sorumluluk projeleriyle, gezi çalışmalarıyla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. 9. ve 10. sınıflarda okul başarısı ve sosyal becerileri ön plana çıkaran bir eğitim modeli uyguluyor, 11. ve 12. sınıflarda öğrencilerimizin hem okul kazanımlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışıyor, hem de üniversiteye giriş sürecinde karşılaşacakları engelleri bir bir ortadan kaldıracak öğretim ve sınav destek programları ile onları geleceğe hazırlıyoruz. Kitap okuma yarışmalarımızla öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırıyor, genel kültür yarışmalarımızla öğrencilerimizin bilgi dağarcıklarını güçlendiriyoruz. Beden Eğitimi ve Spor derslerimizle öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyor, zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik alanların bir bütün olduğunu bilerek öğrencilerimiz için en iyi eğitim öğretim ortamını sunmaya özen gösteriyoruz. Tüm öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla gençlerin kariyer basamağına iz bırakan, parlak gelecekleri için bir mihenk taşı olan ilgili, güleryüzlü bir kurum olmaya çabalıyoruz.  Öğrencilerimizle gurur duyuyor ve onların da gurur duyacakları bir okul olmak için şevk ve gayretle eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.