logo

14-18 yaş arasını kapsayan ortaöğretim kademesi ergenlik dönemi özelliklerinin en yoğun yaşandığı dönemdir. Duygusal anlamda bağımsızlığını kazanan gençler bu dönemde kimlik edinirken doğru yönlendirmeye ve doğru rol modellere ihtiyaç duyarlar.  Kişiler arası ilişkilerde, benlik algılarında, yaşamı anlama ve anlamlandırma süreçlerinde, akranlarıyla iletişim kurarken bir rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteğine ihtiyaç duyarlar. Lise hayatları boyunca kişisel, eğitsel ve sosyal alanlarda psikolojik danışmanlık imkanı bulunan öğrencilerimiz geleceklerine yön verecek meslek seçimi için de destek almaktadırlar. Uyguladığımız mesleki ve psikolojik testlerle, envanterlerle yetenek ve ilgilerine uygun alanlara yönlendirilirler. O alanda kişilik özelliklerine, ilgi ve isteklerine, yetkinliklerine uygun meslekleri tanımaları ve seçmeleri için rehberlik servisimizce görüşmeler yapılır. Yükseköğretim öncesinde eğitim ve öğretimin son kademesinde olan öğrencilerimiz lise hayatları boyunca her alanda etkin rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile yaşam kalitelerini yükseltirler.