logo

Etkin Akademik Eğitim

Etkin Sosyal Gelişim

Etkin Ahlaki Gelişim

Etkin Yetenek Gelişimi

Etkin Dil Eğitimi

Etkin Kariyer Gelişimi

Neden Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları

Özel C.Ü Vakfı Okulları, eğitimde “Önce İyi İnsan Yetiştirir” felsefesiyle kurulduğu günden bu güne kadar kaliteli eğitim geçmişini ve çağın değişimlerini bir arada bulundurmayı hedefleyerek, evrensel değerler önderliğinde öğrenci yetiştirme anlayışını benimsemiştir.
Öğretim

İlk olarak ailede başlayan kültür edinme bilincini, okulumuzda kişiliğin geliştirildiği ve davranış şekillerinin yoğrulduğu bir eğitim anlayışıyla pekiştiriyoruz.

Eğitim

Öğrencilerimizi sadece sınıf içi uygulamalarla sınırlandırmıyor, düzenlediğimiz etkinliklerle öğrencilerimizin topluma katılımlarını sağlıyoruz.

Sağlık ve Hijjen

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları olarak toplumsal hijyen kurallarının uygulanması için öğrencilerimize öncelikle kişisel temizlik ve sağlık bilincini aşılıyoruz.

Güvenlik

Öğrencilerimizin evlerinde olduğu kadar güvende hissetmeleri için gereken özveriyi gösteriyoruz.

Bilinç Eğitimi

Eğitim sürecinin ilk ve en önemli halkasında; çocuklarımızın çevrelerini keşfetmesine, duygu ve düşüncelerini ifade etmesine olanak sağlıyoruz.

 • Öğrencilerimizi bilgiyi ezberlemek yerine bilgi üretmeye yönlendiriyoruz.
 • “Dünya İnsanı” olmaları için “öğrenmeyi öğrenen” bireyler yetiştiriyoruz.
 • Sahip olduğu fikir, düşünce, duygu ve bilgiyi kendine güvenerek ifade eden anadil yetkinliğine sahip bireyler yetiştiriyoruz.
 • Teknoloji çağının gerekleri doğrultusunda yapılandırdığımız derslik ve laboratuvarlarda deney, araştırma ve proje çalışmaları yapıyoruz.

 

 • İngilizceyi öğrenmeyi seven, İngilizceyi çekinmeden kullanmaya istekli bir dil eğitimi yapıyoruz.
 • Akıllı Tahta kullandığımız sınıf ortamlarında dersleri anlatıyoruz.

 

 • Eğitimde doğruları yapmanın Türk millî eğitimine ve geleceğe katkı sağladığına inanıyoruz.
 • “Her öğrencinin tek ve özel olduğu” inancı ile çalışmalarımızı “öğrenci merkezli” olarak planlıyoruz.
 • Bilimin ışığında doğruyu bulmaya çalışıyoruz.
 • Öğrencilerimizin her birinin farklı öğrenme biçimleri ve hızı olduğunu dikkate alıyoruz.
 • Düşünme ve çözümlemeye yönelik teşvik ortamları oluşturuyoruz.
 • Toplumda fark yaratacak değerlere sahip bireyler yetiştirmeye önem veriyoruz.