logo

CUMHURYET ÜNİVERSİTESİ VAKFI OKULLARI
ÖZEL MAHİR SEVİM ÖZDUMAN İLKOKULU
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
HAFTASONU ÖĞRENCİ KURSLARI

1. Cimnastik / Gymnastics: (Spor ) Kız/ erkek öğrenciden oluşur.
Cimnastik, vücudu fiziksel olarak düzeltme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket ettirme sanatıdır. Ayrıca vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümüdür.
Öğrencilerimiz; çalışmalarda atlama, yuvarlanma, tırmanma, denge ve esneklik çalışmaları yaparak bedensel koordinasyonlarının gelişimine ve esnekliğine katkı sağlayacaklar.
Öğrenci seçiminde, daha önce bu kulüpte çalışan öğrencilere öncelik tanınır. Kursa ilk kez katılacak öğrenciler yeteneği göz önünde bulundurularak çalıştırıcı tarafından kursa kabul edilir.
Mazeretsiz olarak çalışmalara gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından uyarılır. Bir dönem içinde üç kez mazeretsiz olarak çalışmalara katılmayan öğrenciler çalışmalardan çıkarılır. Ayrıca bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler de kurs öğretmeni tarafından bir rapor halinde okul müdürlüğüne bildirilir.
Kurs Katılım Kriterleri:
•Cimnastik sporuna ilgi duyması,
• Hareket genişliği ve vücut koordinasyonunun gelişmiş olması.

2. Basketbol /Basketball: (Spor)kız/erkek öğrenciden oluşur.
Günümüzde, modern teknoloji ve bilgi çağı bireylere pek çok kolaylık sağlarken, zihinsel ve bedensel aktivitelerini oldukça sınırlıyor. İnsanın beden ve ruh sağlığı açısından gelişimini sağlayan sporun önemi her geçen gün daha da artıyor.
Bireylerin düzenli bedensel aktivitelerle tanıştığı en önemli yerlerden biri de eğitim kurumları olarak ortaya çıkıyor. Okulöncesi eğitim ile başlayan bu sportif etkinlikler, yararlı bir alışkanlık olarak yerleşir ve ileri yaşlarda da çeşitli spor aktiviteleri ile devam eder.
Sosyal ve fiziksel gelişime katkı sağlayan bir spor dalıdır. Başarının en yoğun şekilde yaşandığı sporlardan biri olan basketbol ile ilgilenen öğrencilerimiz takım olmanın heyecanını yaşarlar. Basketbol, topa hâkim olma duygusunun, başarının ve heyecanın en yoğun yaşandığı etkinliklerimizden biridir. Yeni başlayan öğrencilerimiz basketbol hakkında bilgi edinirken, bu sporun altyapısını oluşturan temel tekniklerle hızlı hareket edebilme becerisine sahip olurlar. İletişim becerilerinin yanında paylaşma ve yardımlaşma güdüsünün arttığı, liderlik becerilerinin geliştiği ve öz güvenin arttığı bilimsel olarak saptanmıştır. Ekip çalışması ve takım ruhunun etkin olduğu branşlardan biri olan basketbol; sürat, kuvvet ve esnekliği geliştirerek fiziksel kondüsyonu arttırır.
Sporun sağlıklı yaşamın bir parçası olduğunu, basketbol branşının farkındalıklarını, girişimci bir ruha sahip olmanın gerekliliklerini, takım ruhunu, iş birliği içinde hareket edilebilme becerisinin öğrenilmesinin hedeflendiği “Basketbol Kursu” derslerimizde, temel teknik olarak top sürme, turnike, şut, hücum teknikleri, savunma teknikleri gösterilmektedir. Ayrıca öğrencinin kendine güvenini sağlamak, paylaşımı profesyonel bakış açısıyla yönlendirmek çalışmaların amaçları arasındadır. Öğrenciler, çalışmalarda hem temel teknikleri öğrenmekte, hem de keyifli vakit geçirmektedirler.
Mazeretsiz olarak çalışmalara gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından uyarılır. Bir dönem içinde üç kez mazeretsiz olarak çalışmalara katılmayan öğrenciler çalışmalardan çıkarılır. Ayrıca bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler de kurs öğretmeni tarafından bir rapor halinde okul müdürlüğüne bildirilir.
Kurs Malzeme İhtiyaçları
– Spor çantası – Okul eşofmanı – Spor ayakkabısı – Küçül el havlusu – Su matarası – Yedek tişört vb.
Kurs Katılım Kriterleri
• Basketbola ilgi duymak ve sevmek,
• Basketbolun bir takım sporu olduğunu bilmek ve işbirliği içinde çalışmaya açık olmak.
Kurs Kuralları:
• Kurallara uymak.
• Kurs öğretmenin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
• Verilen çalışmaları zamanında yapmak ve tamamlamak.

3.Satranç/Chess: (Spor)kız/erkek öğrenciden oluşur.
Satranç kursu, satrancın sanatsal yanını ön plana çıkararak; öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesini, sanat ve sanatçıya saygı duymasını, düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olmayı ve toplumda dengeli, örnek kişiler olarak yer almalarını sağlamayı amaçlar.
Çalışmalar, ilkokulumuz Satranç Odası’nda yapılır. Satranç Kulübü’ne katılmak için, çok iyi seviyede satranç bilgisi aranmaz. Satranç malzemeleri okul tarafından karşılanır.
Mazeretsiz olarak çalışmalara gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından uyarılır. Bir dönem içinde üç kez mazeretsiz olarak çalışmalara katılmayan öğrenciler çalışmalardan çıkarılır.

4.Yüzme/Swimming: (Spor) kız/erkek öğrenciden oluşur. Vücut kaslarını bir bütün olarak çalıştıran yüzme sporu, büyüme çağındaki çocukların bedensel gelişimini olumlu yönde etkiler. Öğrenciler dönem boyunca yaş ve yüzme seviyelerine uygun olarak suda yüzme stillerinin eğitimini alarak uygulamalarını yaparlar. Çalışmalar okulumuzun üst tarafında bulunan Cumhuriyet Üniversitesi kapalı yüzme havuzunda yapılır. Yüzme bilen ve yüzmeyi seven öğrencilerimiz bu kursu seçebilir. Çalışmalar sonucunda öğrenciler yetiştiricileri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak müsabakalara yönlendirilir.
Mazeretsiz olarak çalışmalara gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından uyarılır. Bir dönem içinde üç kez mazeretsiz olarak çalışmalara katılmayan öğrenciler çalışmalardan çıkarılır.

5.Keman/Violin: (Gösteri Sanatları) kız/erkek öğrenciden oluşur.
Keman eğitiminin amacı öğrencinin, müzik algısı, dinleme, eşlik etme, uyum, odaklanma, sorumluluk, koordinasyon, takım çalışması, problem çözme, öğrenme, özgüven, emek, disiplin, duygu kontrolü, saygı, sevgi, empati, yaratıcılık, estetik düşünce, sanat algısı, klasik müzik kültürü özelliklerini ve yeteneklerini geliştirmek, bir müzik aleti çalmasını sağlamak ve öğrenciyi keman eğitimi sayesinde iyi ve mutlu bir birey haline getirmektir
Keman eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden seçilerek oluşturulan kurs, temel eğitimin yanı sıra okul dışı zamanlarında keman çalan ve belli bir seviyeye ulaşmış öğrencilerin de katılabileceği bir kurstur. Çalışmalara, keman çalmaya elverişli fizik yapısına ve iyi bir müzik kulağına sahip olan 1.,2., 3., 4. sınıf seviyelerinde öğrenciler katılabilir. Keman çalmak hem yetenek hem de sabır işidir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak ürünlerini sergiler.
Mazeretsiz olarak çalışmalara gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından uyarılır. Bir dönem içinde üç kez mazeretsiz olarak çalışmalara katılmayan öğrenciler çalışmalardan çıkarılır.

Kursun Amacı:
• Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini keman enstrümanını kullanarak artırabilmek, kemanı sevdirmek, çalmasını sağlamak, •Enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmek.
Kurs Katılım Kriterleri
• Keman çalmaya elverişli fizik yapısına sahip olmak,
• İyi bir müzik kulağına sahip olmak,
• Ritim belleği geliştirilebilir olmak,
• Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak.
Uygulamalar
• Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sahnelenir.
• Yapılan çalışmalar ders öğretmeni tarafından her hafta düzenli olarak kontrol edilir.
Değerlendirme aşamasında dikkat edilen kurallar:
• Kemanı tekniğine uygun çalması,
• Seslerin doğru, temiz çalınması,
• Notaları adları ve süreleri ile doğru okuyup, çalabilmesi,
• Toplu halde hareket edebilmesi, çalarken grup içerisindeki diğer arkadaşlarını takip edebilmesi.

6.Bağlama: (Gösteri Sanatları) kız/erkek öğrenciden oluşur.
Bağlama Kursu, temel eğitimin yanı sıra okul dışı zamanlarında bağlama çalan ve belli bir seviyeye ulaşmış öğrencilerin de katılabileceği bir kurtur. Çalışmalara, bağlama çalmaya elverişli fizik yapısına ve iyi bir müzik kulağına sahip olan 1.,2., 3., 4. sınıf seviyelerinde öğrenciler katılabilir. Bağlama çalmak hem yetenek hem de sabır işidir. Öğrenciler, kursta aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak ürünlerini sergiler.
Mazeretsiz olarak çalışmalara gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından uyarılır. Bir dönem içinde üç kez mazeretsiz olarak çalışmalara katılmayan öğrenciler çalışmalardan çıkarılır.
Kursun Amacı
• Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini bağlama enstrümanını kullanarak artırabilmek, bağlamayı sevdirmek, çalmasını sağlamak,
• Enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmek. Kurs Katılım Kriterleri,
• İyi bir müzik kulağına sahip olmak,
• Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak,
• Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak.
Uygulamalar
• Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sahnelenir.
Çalışmaların değerlendirilmesi
Yapılan çalışmalar ders öğretmeni tarafından her hafta düzenli olarak kontrol edilir.
Değerlendirme aşamasında dikkat edilen kurallar
•Bağlama tekniğine uygun çalması,
• Seslerin doğru, temiz çalınması,
• Notaları adları ve süreleri ile doğru okuyup, çalabilmesi,
• Toplu halde hareket edebilmesi, çalarken grup içerisindeki diğer arkadaşlarını takip edebilmesi.

7.Resim (Görsel Sanatlar): (Görsel Sanatlar) kız/erkek öğrenci alınır.
Öğrencilerimiz resim kursunda, öğrenmiş oldukları resim tekniklerini projelerle geliştirirler. Resim yarışmalarına uzun süreli çalışma imkânı ile katılım gerçekleştirirler. Okulda gerçekleşecek etkinlerin sahne hazırlığı, pano hazırlığı vb durumlarda görev alırlar.
Mazeretsiz olarak çalışmalara gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından uyarılır. Bir dönem içinde üç kez mazeretsiz olarak çalışmalara katılmayan öğrenciler çalışmalardan çıkarılır.
Kursun Amacı
• Öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek,
• Boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak çeşitli tasarımlar yapabilmelerini sağlamak,
• Sanata karşı daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamak.
Kurs Katılım Kriterleri
• Kurs; yaratıcı, istekli, sorumluluk duygusu gelişmiş, çalışmanın gerekliliklerini yerine getirebilecek, gereken malzemeler konusunda özen gösteren öğrenciler katılırlar.

8.Tenis/ Tennis: (Spor) kız/erkek öğrenciden oluşur.
Tenis, kişiyi fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden geliştirerek, bireye çeviklik, denge, esneklik ve hız kazandırır. Ayrıca vücut koordinasyonunu artırır. Tenis sporu, yapısı itibarı ile çocuğu, kendi başına karar verdiği, enerjisini oyun içerisine dağıtması gerektiği, kurguladığı stratejiyi uyguladığı, savunma ve hücum stratejileri ürettiği bir atmosfere sokar. Bireysel bir branş olan tenis, çocuğun kendine olan güveninin gelişmesi ve kendi başına kararlar alması gibi duygusal süreçlere katkılar sağlar. Öğrencilerimiz dönem boyunca oyun kurallarını, vuruşlarını, servis atışlarını öğrenerek maç yapabilme seviyesine ulaşır ve dönem sonunda turnuva yaparlar. Çalışmalar hava şartları uygun olduğu sürece tenis kortunda yapılır.
Mazeretsiz olarak çalışmalara gelmeyen öğrenciler, o hafta için öğretmenleri tarafından uyarılır. Bir dönem içinde üç kez mazeretsiz olarak çalışmalara katılmayan öğrenciler çalışmalardan çıkarılır. Ayrıca bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler de kurs öğretmeni tarafından bir rapor halinde okul müdürlüğüne bildirilir.
Kurs Katılım Kriterleri:
• Tenis sporunu sevmek ve ilgi duymak.