logo

Satranç, hayatın mikro modelini anlamaya çalışan bir düşünce bilimidir ve pek çok olumlu niteliği bünyesinde barındıran ve entelektüel mücadelenin en yüksek şekilde cereyan ettiği bir alandır. Satrancı en temel biçimde “doğru düşünme yöntemi” olarak değerlendirebilir, bunun dışında, satrancı bir yaşam felsefesi olarak da niteleyebiliriz.
Satranç bilimi; insanın, psikolojisini, karakterini ve çok yönlü düşünce yapısını geliştirerek, akıl çağına hazırlayan çok önemli bir eğitmendir. Bu özellikleri nedeniyle doğru, hızlı ve esnek düşünebilen, dakik hareket eden, tek bir nokta üzerine yoğunlaşabilen, ezberlemeyen ve analiz ederek öğrenen, sistemli ve disiplinli çalışmaya değer veren, kaybetmeyi de yaşamın bir parçası olarak gören, dost canlısı ve sosyal, katı kuralcı olmayan ama mevcut kurallara saygı gösteren kuşaklar yetiştirebiliriz.
Satranç, içerdiği bilgi boyutuyla bilimsel, gerektirdiği yaratıcılık sebebiyle sanatsal, bilgi ve beceri mücadelesi enerjiye dönüşebildiği için de spor özelliklerini bünyesinde barındıran bir etkinliktir.
Satranç oyuncusu pozisyonlar hakkındaki öngörülerini ve stratejilerini yansıtarak sonuçlarını hemen görme imkânı bulur. Dolayısıyla kişiler yanlış ve doğrularını anında değerlendirebilmektedirler.
Satranç insanlara, oyunda olduğu gibi yaşamda da kısa ve uzun vadeli hedefler olması gerektiğini, amacı olmayan oyunun da yaşamın da bir şey ifade etmeyeceğini anlatmaktadır. Hedefe ulaşmak için bir plan yapılması gerektiğini ve bu plan doğrultusunda eldeki olanakların en akılcı, en ekonomik biçimde kullanılmasını hedefe ulaşan yolda, başa gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı tedbirli olmayı, ayrıntılar hesaplansa bile yapılan tüm hamlelerin asıl amaca hizmet etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Satranç ve eğitim konusunda yapılan araştırma sonuçları; düzenli olarak ilgilenilmesi halinde algılama, bellek, dikkat ve muhakeme becerilerini geliştirerek özellikle soyut zekânın gelişimine katkıda bulunduğu noktasında birleşmektedir.
Anaokulumuzun ardından birinci sınıfımızda devam eden satranç dersi 2., 3. ve 4. sınıflarda eğitimin içinde yer almaktadır. Ayrıca özel ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerimize ders dışında hafta sonunda satranç kulübümüzde de eğitim verilmektedir. Bunun dışında okul olarak katıldığımız yarışmalar öğrencinin kendini sınamasına imkân vermekle birlikte, sosyal becerilerini de geliştirerek özgüven kazanmasına yardımcı olmaktadır. Okulumuz eğitim sürecinde, satrancı müfredatının önemli bir parçası olarak görmüş ve yer ayırmıştır.

Satranç öğrencilerimizin gelişimine önemli ölçüde fayda sağlayan bir spordur.
• Konsantrasyonu arttırır.
• Hafızayı geliştirir.
• Mantıksal düşünmeyi geliştirir.
• Hayal gücünü arttırır.
• Kararlarının sonucunu almayı öğretir.
• İleriyi düşünmeyi, planlama yapmayı öğretir.
Bir eğitim yöntemi olan satrançla öğrencilerimizin bu yeteneklerini eğlenerek geliştirmelerini amaçlamaktayız.