logo

İlkokul İngilizce Programının Amacı;

a– Başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı oluşturmak,

b- İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmak,

c- İngilizce okur yazarlık eğitimini tamamlamak,

d- Öğrenciyi 5. sınıfta uygulanacak olan yoğun İngilizce hazırlık programına hazır hale getirmektir.

İlkokul İngilizce öğretim yöntemi;

Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir. Bu bağlamda;

1- Öğretim süreç ve gelişim odaklı olarak planlanır.

2- Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

3- İletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır.

4- Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin okul dışında da devam etmesini sağlar.

Ölçme-değerlendirme ve Akreditasyon

1- Ölçme değerlendirme, programın özellik ve hedeflerine göre hazırlanmış performans değerlendirme rubrikleri ve proje çalışmaları ile yapılır.

2- Öğrenciler her yılın sonunda ebeveynlerine İngilizce portfolyo sunumu yapar.

3- Öğrencilerin yıl sonu gelişimleri 3. ve 4. sınıflarda Trinity College GESE uygulaması ile tespit edilir. Sözlü mülakat biçimindeki uygulama İngiltere’den gelen uzmanlar tarafından her öğrenci için ayrı ayrı yapılır ve öğrencilere seviyelerini gösteren bir Trinity College sertifikası verilir.