logo

İlkokul Eğitim Felsefemiz

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu Millî Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, sevgi ve saygı dolu, araştırma ruhu güçlü bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Eğitimde yaratıcı ve yenilikçi bir yol izlemek, akademik bilgi ve becerilerin dışında, öğrencileri kişisel becerileri ve ilgi alanlarıyla ele alarak hızla değişen ve gelişen dünya koşullarına uyum sağlamak, öğrencilerin; psikolojik, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine dikkat edilerek bilgiye ulaşmayı bilen, sorun çözebilen, karar verebilen ve araştırma yapabilen bireyler olarak yetiştirmektir.

İlkokul eğitiminde öğrencilerimize akademik yönü kuvvetli bir eğitim vermenin yanı sıra sosyal yaşam becerileri de kazandırarak fark oluşturuyoruz. Düşünme becerilerine dayalı öğrenme modelimizle her öğrencimizin öğrenme tarzını anlar, bu tarzlara göre müfredatı özgün içerik ve uygulamalarla zenginleştiririz.

Okulumuzda sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Öğrencilerimiz 1, 2, 3. ve 4. sınıfları aynı sınıf öğretmeni ile devam eder. Uygulamalı dersler ve İngilizce dersleri ise alanında yetkin branş öğretmenlerinin sorumluluğunda gerçekleşir.

Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli
CÜ. Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu eğitiminde Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli uygulanır. Her öğrencinin nasıl öğrendiği belirlenerek, MEB okul müfredatı öğrencilerimizin öğrenme stillerine göre zenginleştirilir.