logo

Bilişim Teknolojileri dersi, ilkokulda 1.2.3. ve 4. Sınıflarda yürütülmektedir. Bu derste amaç; hızla gelişen bilgi teknolojileri konusunda öğrencilerimizi, temel bilgi ve becerileri kazanmış, bu teknolojileri öğrenim hayatında ve günlük yaşantısını kolaylaştıracak biçimde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Bunun yanı sıra öğrencilerin bilişim teknolojilerini tanıması ve bu teknolojileri kullanırken etik ve sosyal değerler, tutumlar, güvenlik, sağlık, teknoloji okuryazarlığı konularını da bilinçli olarak hayata geçirebilmelerini sağlamaktır.

Bilişim teknolojileri ve yazılım hızla gelişmekte olan ve günümüzün vazgeçilmezlerinden biri haline gelen büyük bir araçtır. Bu teknolojiler sayesinde insanlar birçok kitleye ulaşabilmekte ve bilgilerini bu kitlelerle paylaşmaktadırlar. Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesiyle bütün dünyayı saran bir iletişim ağı oluşmuştur. Artık gelecekteki çağ, bilişim üzerine yoğunlaşmakta ve gün geçtikçe daha çok önem verilmektedir.

Güncel teknolojilerin etkili ve verimli kullanılması öğretim ortamları için büyük önem taşımaktadır.
Bilgi teknolojileri alanında her öğrenciye teknolojiden yararlanma ve bilgi-işlemsel düşünme becerisi kazanabilme fırsatı sağlanmalıdır.

Bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler öğretim programlarında bu teknolojilerin etkin kullanımını gerekli kılmaktadır. Bu gereklilik öğretim programlarının etkililiği, verimliliği ve uygulanabilirliği konularında yeni araştırmalara duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
• “Hayatımızı Kolaylaştırır”,
• “Hayatımızı Hızlandırır”,
• “Maliyetleri Azaltır”,
• “Verimliliği Artırır”,
• “Güvenilirliği Artırır” …

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖZEL AMAÇLARI
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin;
1. Bilişim teknolojilerini n doğru, etkili ve amacına uygun kullanmalarına ilişkin farkındalık kazanmalarını,
2. Teknolojiyi etik ve güvenli bir şekilde kullanmalarını,
3. Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,
4. İnternet tabanlı servislere erişmelerini, araştırmalarını ve bilinçli kullanmalarını,
5. Teknolojinin iletişim ve araştırma amacıyla kullanımına ilişkin anlayış geliştirmelerini,
6. Bilişim teknolojilerini kullanarak ürün geliştirmelerini, akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,
7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma becerileri edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,
8. Problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinmelerini ve geliştirmelerini,
9. Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade edebilmelerini,
10. Problemleri çözmek için farklı mantık yapılarını kullanabilmeleri, kendi oyunlarını tasarlayarak programlama yapabilmelerini,
11. İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,
12. Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERE KAZANDIRMAYI HEDEFLEDİĞİ BECERİLER
1. Bilgi işlemsel düşünme
2. Mantıksal sorgulama
3. Problem çözme
4. Algoritma tasarlama