logo

Sınıf İçi Eğitim ve Öğretim Etkinliklerimiz;                                                                                                                           

 

Okuma ve Yazmaya Hazırlık:

Görsel algı ve hafızayı güçlendirmek,

İşitsel algı ve hafızayı güçlendirmek,

El ­ göz koordinasyonunu geliştirmek.

 

Matematiksel İşlemler:

Sayısal kavramları tanıma ve kullanmaya başlama,

Sayısal ilişkileri fark etme,

Rakamsal düşünme ve ilişkilendirme becerisini geliştirme.

 

Fen Bilimleri:

Çeşitli hayvan ve bitkiler üzerinde gözlem yapabilme ve yapılan gözlemi yorumlayabilme becerisini kazanma,

Kendi kendine sonuca ulaşmanın kıvancını yaşama,

Çevreye ve doğaya estetik gözle bakıp koruma.

 

Değerler Eğitimi:

En temel değerlerimizi tanıma,

Kendini tanıma ve hayatı anlamlandırma,

Duygusal ve ruhsal zekayı güçlendirme,

Hayatı mutlu ve başarılı yaşama.

 

Türkçe Dil Etkinliği:

Anadilini doğru ve güzel kullanma,

Okuma alışkanlığı edinebilme,

Günlük hayatta etkileşim içinde olabilme,

 

Mutfak Etkinlikleri:

Mevsime uygun sebze ve meyvelerle hazırlanan etkinliklere katılma,

 

Bunlarla birlikte Robotik Kodlama, Drama, Müzik, Satranç, Hareket Etkinliklerine ve Alan Gezilerine katılırlar.