logo

BİREYSEL VE SOSYAL GELİŞİM ETKİNLİKLERİ

Öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerle bireysel ve sosyal alanlarda da geliştiriyoruz. Anaokulu çocuklarını bireysel ve sosyal yönden geliştirmek, onların gelecekteki başarılarının temel taşlarını oluşturur. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışmalarla öğrencilerimize;

  • Müzik eğitimi ile seslerini doğru kullanmayı
  • Görsel sanatlar ile kendilerini resim yoluyla ifade etmeyi
  • Beden eğitimi dersleri ile vücutlarını eşgüdümlü kullanmayı
  • Satranç dersleri ile düşünme, tasarlama ve strateji uygulama becerilerini
  • Oyuncak günüyle Öğrencilerimizin paylaşma ve sorumluluk duygularını geliştirmek amacıyla haftada bir gün ‘Oyuncak Günü’ düzenliyoruz.
  • Drama dersiyle çocukta doğuştan var olan yaratıcılık geliştirilmektedir. –mış gibi yapma olarak ifade edilen drama ile çocuklar yaratıcı bir yolculuğa çıkmakta, bu yolculukları sırasında yaşantı yoluyla öğrenmektedirler
  • İngilizce dersi Anasınıfında başlayan yabancı dil eğitimi çocuklarınızın geleceğine yapılan iyi bir yatırımdır. Çocuğun anadili öğrenme ve geliştirme evrelerini yaşadığı bu dönem açıktır ki bir başka dille tanışmaya doğal olarak elverişli olduğu bir dönemdir. Ayrıca yine anatomik gelişimin ilk evrelerini kapsayan bu dönem dilin içerdiği seslerin doğru çıkartılabileceği fizyolojik şekillenmeleri de içermektedir. Bu nedenle Okul Öncesi İngilizce eğitimi kritik önem taşır.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE JİMNASTİK

Okul öncesi dönemdeki çocuğun en çok sevdiği etkinlik türündendir. Enerji fazlalığı olan okul öncesi dönem, çocuğun atlama zıplama, koordinasyon sağlama gibi jimnastik hareketleri, enerji boşaltımına, vücudun etkin çalışmasına ve rahatlamasına destek olur.

Vücut sağlığı ve rahatlama, büyüme ağrıları kemik ve vücut sağlığı için jimnastik etkinliği çocuklar için çok faydalıdır. Çocukların vücudu yetişkinlerinkine göre daha esnek ve elastik bir yapıya sahiptir. Spor ve jimnastik hareketleri yaparak büyüyen çocukların yetişkinlik dönemlerinde de vücutları daha esnek bir yapıda olması muhtemeldir.

Jimnastik etkinliği sırasında çocuklar, sözel verilen komutları gerçekleştirirken dinleme-anlama-harekete geçme şeklinde bedensel işlevi yerine getirerek duyusal gelişimlerine destek olunur.

 

ORFF VE MÜZİK ETKİNLİĞİ

Alman müzik bestecisi Carll Orff tarafından geliştirilen orff tekniği müzik, dans, drama, konuşma ve hareket temelleri üzerine kurulmuş, anaokulu çağındaki çocuklar için oldukça zevkli ve müzik – ritim gelişimlerine katkı sağlayan kombine bir çocuk gelişimi yöntemidir. Çocukların arkadaşları ile uyum içerisinde müzik yaptığı ve ritim tuttuğu görülmektedir. Okul öncesinde orff ve müzik çalışmaları çocuğun derslerde sosyalleşmesini, işitsel ve beyinsel gelişimine de önemli derecede katkı sağlar.

Çocuklar çeşitli müzik aletlerini kullanarak, yapılan müzik çalışmalarına eşlik etmeye çalışırlar. Müzik aletlerini tanımaya başlar ve kullanımına ilişkin bilgiler edinirler. Ses ve ritme ayak uydurmaya ilk orff tekniği ile başlamak, onların ileriki yaşlarda olası müzik kariyerlerine de sağlam temeller oluşturur.

Orff-müzik etkinliği; müzik aletlerinin kullanımı dışında ritim ve ritme uygun hareketler şeklinde ritme göre hareket etmeyi, müzikte kulak ve ritim duygusunu geliştirmeyi de amaçlar.

 

YARATICI DRAMA ETKİNLİĞİ

Yaratıcı Drama eğitimi süreci boyunca öğrencilerin bedensel ve zihinsel; problem çözme, empati, sözel/sözsüz ifade becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır. Atölye süreçlerinde yaratıcı dramanın doğaçlama ve oyuna dayalı eğitim-öğretim anlayışının içinde yer alan sanatlar eğitimiyle ilgili çalışmalar (edebiyat, resim, müzik, heykel vb.) yer almaktadır.

Özgüven,

Empati,

Problem çözme,

Kendini ifade edebilme,

Karar verme,

Yaratıcılık,

Estetik,

Hayal gücü/imgelem kullanma,

Duygularının farkına varma ve

Duygularını ifade etme,

Sözlü-sözsüz ifade becerilerini geliştirmeyi sağlar.

 

GÖRSEL SANATLAR

Okul öncesi çocukları gelişimine katkıda bulunan bir diğer etkinlik türü ise; sanat etkinlikleridir. Anaokullarında uygulanan sanat etkinlikleri çocukların işitsel, sözel, içsel, el-göz koordinasyonunu aynı anda kullandığı etkinlik türlerinden olup çocukların yaratıcılıklarını ve estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefler. Zaman ve süre kavramının kullanılmadığı, çocukların rahat çalışacakları, yer-zaman ve yaşa göre araç gereç gerektiren bu etkinliklerde çocukları yaratıcılıklarını sağlıklı bir biçimde ortaya koyabilirler.

Gündelik malzemeleri görsel yaratımlarında kullanmak yaratıcılıklarını güçlendirecektir. Sanat üretiminde farklı malzemelerin kullanımı hayal dünyalarını genişletecek, çözüm odaklı bakmayı sağlayacak ve sanatın içerisinde malzeme seçeneğinin dar olmadığını görecektir. Nesnelere bakış açısı değişecek, onları farklı amaçlarda kullanmayı düşüneceklerdir. Küçük yaşta bu kazanımın verilmesi, meslek hayatında problemleri hızlı çözme, materyalleri yaratıcı kullanma ve yeni tasarımlar yaparken ilham alacağı görüntülerin sınırlarını genişletmede fayda sağlayacaktır.

Grup şeklinde sanat etkinliği çalışması yapan çocukların gelişimsel alanları desteklenirken, aynı zamanda toplu halde bir işe başlamayı, sonuçlandırmayı ve bir ekip olmayı öğrenmeleri de gelişir. İşbirliği ve yardımlaşma şeklinde sosyalleşmeye başlarlar. Projelerini bitirdiklerinde yüzlerinde görünen mutluluk; başladıkları işi bitirmeleri sonucunda bir ürün ortaya çıkarmalarıyla küçük/büyük motor becerilerine sağladığı katkının yanı sıra duygusal zekalarında da ortaya çıkan pozitif gelişimin bir göstergesidir.

Sanat etkinliklerinde bir çalışma yapılmadan önce çocuklara nasıl bir çalışma yapmak istediklerinin sorulması gibi davranışlar onlara, bir etkinlik yapılırken kendi düşüncelerinin de ne kadar önemli olduğu ve verilen kararların amacın dışında olmadığı sürece saygı ile karşılanması bilincini çocuklara kazandırması yönünden çok önemlidir. Artık materyallerle yapılan çalışmalar.(Kolaj vb.)

  • Kağıt katlama, kesme, yırtma-yapıştırma gibi çalışmalar.
  • Çeşitli boyaların kullanıldığı çalışmalar.
  • Yoğurma maddeleri ile yapılan çalışmalar.(Kil, seramik, oyun hamuru vb.)

Yoğurma maddeleri ile çalışma yapan çocuklar bazı olumsuz duyguları olumlu yöne doğru kaydırmayı sağlarlar (saldırganlık gibi). Bu çalışmaları yaparken yeni tasarımlar ve fikirler ortaya koymak için düşünürler. Parmak kasları gelişimleri artar. Bir işe başladıktan sonra sonuçlandırmayı öğrenirler. Başlangıç – sonuç arasında heyecanlı ve istekli bir çalışma yaparlar. Fırça kalem vs. gibi boya malzemelerini nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiğini öğrenirler.

 

İNGİLİZCE -SPEAKİNG

Yabancı Dil Eğitim Programımız, çocuklarımızın yaş gruplarına özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, yaş gruplarına uygun oyun, şarkı ve etkinliklerle öğrenmelerini amaçlar. Görsel ve işitsel öğrenmeyi etkin hale getirmek için oyun ve aktivitelerde İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmakta, soyut kavramlar yerine çocuklarınızın kendi yaşantılarından hareket ederek, İngilizce anlamlı bir bütün haline getirilir.

Böylece çocuklarımız İngilizceyi doğal ortamlarında hikâyeler, şarkılar, resimli kartlar, oyunlar, hareketler ve çeşitli etkin öğrenme aktiviteleri yardımıyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. Böylece çocuklar, İngilizceyi öğrenirken ve pekiştirirken, aynı zamanda fiziksel ve sosyal becerilerini de geliştirirler. Sınıflarda uygulanan fiziksel ve dil gelişimine yönelik aktivitelerde öğretmenlerimiz, çocuklarımızı günlük konuşmalar yapmaya ve basit cümleler kurmaya teşvik ederler.

 

SATRANÇ

Okul öncesi satranç eğitimi çocukların düşünsel becerilerini geliştirir. Olaylara farklı pencerelerden bakabilme alışkanlığı ve perspektifi kazandırır. Yüksek yoğunlaşma gerektirdiğinden, özellikle dikkat dağınıklığı olan çocuklar için etkili bir egzersiz yöntemi olarak da kullanılabilir.

Çocuklar, okul öncesi aldıkları bu eğitimle hedef belirleme ve hedefe doğru ilerleme konularında deneyim kazınmış olurlar. Satranç, oyun özellikleri nedeniyle; stratejik düşünme, yapılan hamlelerin sonuçlarını değerlendirme, karşılaşılan sonuçları kabullenme gibi ek kazanımlar sağlar. Çocuklara alacakları kararların sonuçları olacağını öğreterek, ani karar verme reflekslerinin yumuşatılması sağlanır.

Okul öncesi satranç eğitimi ile matematik, fen, dil gelişimi, yabancı dil öğrenimi gibi birçok eğitim alanı “oyunlaştırma” yöntemiyle desteklenmiş olur. Satranç sporuyla ilgilenen çocukların derslerine daha ilgili, sosyal yaşantılarında ise daha başarılı olduklarına ilişkin yapılan birçok araştırma bulunmaktadır. IQ ve EQ zeka gelişiminin diğer eğitim alanlarına katkısı nedeniyle de bu sporun okul öncesi dönemde öğretilmesi ve sevdirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.