logo

Anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Anaokulu, çocuklara ilk defa okul kavramıyla tanıştıkları, kurallı bir öğrenme ortamını deneyimledikleri, ailelerinden ayrılıp yaşıtlarıyla ve başka yetişkinlerle paylaşımda bulundukları, kişisel becerilerini geliştirdikleri, sınırlarını ve yeteneklerini keşfedip sergileyebildikleri sosyal bir ortam sağlar.

Anaokulunda öğrenciler, öğretmenlerinin yakın ilgi ve yönlendirmesiyle kademeli olarak kendine yeten, sorumluluk sahibi ve özgün bireylere dönüşme yolunda önemli adımlar atarlar. Bu dönem, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak değişim ve gelişimlerini en hızlı gözlemleyebileceğimiz dönemlerden biridir. Tüm bu alanlardaki gelişimsel özelliklerin yaşanma şekli de hızı da elbette her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre şekillenmektedir.

Gelişimsel, kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan Rehberlik Bölümümüz, söz konusu dönemin yaş özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak etkinliklerini yürütür. Bu dönemde gelişimi destekleme amaçlı yapılan herhangi bir müdahale çocuklarda ileriki dönemlere kıyasla çok daha kısa sürede çok daha kalıcı ve etkili sonuçlar yaratmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir. Öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için velilerimizi de bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütülür.

Öğrencilerimize:

* Bireysel özelliklerinin farkına varmaları ve yeterliliklerini geliştirmeleri

* Öz güven ve olumlu benlik algısı geliştirmeleri

* Duygularını tanımaları, ortama uygun şekilde ifade etmeleri ve duygularını düzenleme becerisi edinmeleri

* Kendi sınırlarını korumaları ve başkalarının sınırlarına saygı göstermeleri ve kurallara uygun davranışlar sergilemeleri

* Sorun çözme ve etkin iletişim becerileri edinmeleri

* Olumlu sosyal beceriler geliştirmeleri, başkalarıyla saygılı ve nitelikli ilişkiler kurmaları

* Bilişsel becerilerini geliştirmeleri ve öğrenme sürecinde aktif rol almaları

* Otonomi kazanmaları ve sorumluluk almaları

* İlkokula hazırlık becerilerini geliştirmeleri için destek oluruz.

Rehberlik servisi çalışmalarını, aile desteği ve iş birliğinin önemine inanarak bu hedefler doğrultusunda yürütür. Çocuğun gelişiminin desteklenmesi amacıyla öğrenciyle doğrudan veya dolaylı etkileşimi olan herkesin iş birliği esas alınmaktadır. Çalışma prensibi okul idaresi, öğretmenler, aile ve psikolojik danışman arasındaki karşılıklı güven, dayanışma ve olumlu iletişime dayanır. Bu amaçla öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla veli görüşmeleri gerçekleştirmenin yanı sıra onların gelişimsel, akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda, uzmanların davet edildiği veya kendi ekibimizin düzenlediği veli eğitim seminerleri düzenlenir.

Öğrencilerimiz, sağlanan bireysel, duygusal, sosyal ve akademik destek ve çeşitli rehberlik etkinlikleriyle ilkokula hazır bir şekilde bir sonraki eğitim basamağına geçerler.