logo

 Eğitim Programımızın Amaçları:

1-Çocuğu Keşfetmek: İnsanı keşfetmek, bilimsel icatlardan daha kolay ve daha önemsiz değildir.

2-Kendini Tanımasını Sağlamak: Tüm öğrencilerimizi, kendini bilen, kendisinden ve insandan hareketle, hayatı, doğayı ve tüm çevresini doğru anlamlandıran bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz.

3-Türkçe’yi Doğru ve Güzel Konuşmayı Benimsetmek: Kültürümüzün en önemli ve birleştirici öğelerinden birisi dilimizdir. Tüm öğrencilerimizi Türkçe’yi etkili,  güzel ve zengin konuşacak şekilde yetiştiriyoruz.

4-İlkokula Hazırlamak: Anaokulu eğitiminin temel hedeflerinden birisi de, öğrenciyi bir sonraki okulda başarılı olabilecek olgunluğa kavuşturmaktır.  Özel Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Anaokulu öğrencisi, duygusal, sosyal, fiziksel ve akademik yönden okul olgunluğuna kavuşmuş olarak anaokulunu tamamlar.

Okul öncesi sınıfındaki öğrencilerimize; nisan ayından itibaren Okul Olgunluğu Testi uygulayarak sonucu velilerimizle paylaşırız.

 

    Eğitim Programı İlkelerimiz;

Özel Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Anaokulunda eğitim çocuk merkezlidir ve her şey çocuğun her gün daha iyi ve mutlu olması içindir. Bu çerçevede;

 1. Çocuğun bireysel farklılıkları,
 2. Çocuğun zeka çeşidi ve özel durumları, değerlendirilir.
 3. Aktif katılma öğrenme ilkeleri benimsenir,

ç. Bireysel ve grup çalışmasına yönlendirme yapılır,

 1. Empati kurarak, duygusal özdeşleşme yoluyla öğrenme sağlanır.

 

    Eğitim ­ Öğretim Etkinliklerimiz;

 

Okuma ve Yazmaya Hazırlık:

 1. Görsel algı ve hafızayı güçlendirmek,
 2. İşitsel algı ve hafızayı güçlendirmek,
 3. El ­ göz koordinasyonunu geliştirmek.

 

Matematiksel İşlemler:

 1. Sayısal kavramları tanıma ve kullanmaya başlama,
 2. Sayısal ilişkileri fark etme,
 3. Rakamsal düşünme ve ilişkilendirme becerisini geliştirme.

 

Fen Bilimleri:

 1. Çeşitli hayvan ve bitkiler üzerinde gözlem yapabilme ve
 2. Yapılan gözlemi yorumlayabilme becerisini kazanma,
 3. Kendi kendine sonuca ulaşmanın kıvancını yaşama,
 4. Çevreye ve doğaya estetik gözle bakıp koruma.

 

İngilizce:

 

İngilizce öğretimi çocuklarımızın kendilerini ifade edip iletişim kurmalarına yardımcı olur, İngilizce dinlemeyi ve konuşmayı oluşturacak temel becerileri sağlar ve gelecek yıllardaki yabancı dil öğretimine altyapı oluşturur.

İngilizce Öğretimindeki Hedeflerimiz:

Anaokulunda çocuklarımızın:

  • Türkçeden başka dillerin de olduğunun farkına varması,
 • Yabancı dili öğrenmeye ve iletişim kurmaya istekli olması,
 • İhtiyacı olduğunda yabancı dili kullanabilmesi,
 • Duyduğunu anlayabilmesini ve konuşma becerilerinin gelişmesi sağlanır.

Buna göre çocuklarımızdan beklenen hedef davranışlar:

  • İngilizceyi öğrenmeye ve kullanmaya istekli olmak,
 • Programdaki konuları öğrenmek,
 • Drama aktivitelerine, şarkı ve oyunlara katılmak,

Yönergelere karşılık vermek.

 

 

Yöntem Tekniklerimiz:

Yabancı dil öğretimi, anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlayarak, klasik öğretimden çıkarıp her çocuğun kendine özgü öğrenme özelliklerini göz önüne alarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle sağlanır.

İngilizce öğretiminde farklı metotların bir birleşimi olan eklektik metot esas alınmakta. Bu metoda göre tasarlanan görsel, işitsel ve yaparak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde yabancı dil, iletişim aracı olarak kullanılıp kazanım yoluyla öğrenme gerçekleştirilir.

Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından hareket edilerek, yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulur.

Böylece, çocuklar İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar – çeşitli objelerle oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikâyeler yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenir.

 

Sanat:

 1. Çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetme ve değerlendirme,
 2. Estetik duygulara sahip olmalarını sağlama,
 3. Başarılı oldukları alanda çocuklara fırsat sunarak özgüven kazanmalarını sağlama.

 

Beden Eğitimi:

 1. Vücuda zindelik ve estetik güzellik kazandırma,
 2. Bütün uzuvların koordineli ve güçlü hareket etmelerini sağlama,
 3. Hayata daha özgüvenli ve mutlu yaşama.

 

Değerler Eğitimi:

 1. En temel değerlerimizi tanıma,
 2. Kendini tanıma ve hayatı anlamlandırma,
 3. Duygusal ve ruhsal zekayı güçlendirme,

ç. Hayatı mutlu ve başarılı yaşama.

 

Türkçe Dil Etkinliği:

 1. Anadilini doğru ve güzel kullanma,
 2. Okuma alışkanlığı edinebilme,
 3. Günlük hayatta etkileşim içinde olabilme,

 

Mutfak Etkinlikleri:

a.Mevsime uygun sebze ve meyvelerle hazırlanan etkinliklere katılma,

 

 • Bunlarla birlikte Robotik Kodlama, Drama, Müzik, Satranç, Hareket Etkinliklerine ve Alan Gezilerine katılırlar.