logo

SLOGAN : BAŞARIYA GİDEN YOL İLK ADIMLA BAŞLAR, HAREKETE GEÇ !

 

Eğitim Programımızın Amaçları:

1-Çocuğu Keşfetmek: İnsanı keşfetmek, bilimsel icatlardan daha kolay ve daha önemsiz değildir.

2-Kendini Tanımasını Sağlamak: Tüm öğrencilerimizi, kendini bilen, kendisinden ve insandan hareketle, hayatı, doğayı ve tüm çevresini doğru anlamlandıran bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz.

3-Türkçe’yi Doğru ve Güzel Konuşmayı Benimsetmek: Kültürümüzün en önemli ve birleştirici öğelerinden birisi dilimizdir. Tüm öğrencilerimizi Türkçeyi etkili,  güzel ve zengin konuşacak şekilde yetiştiriyoruz.

4-İlkokula Hazırlamak: Anaokulu eğitiminin temel hedeflerinden birisi de, öğrenciyi bir sonraki okulda başarılı olabilecek olgunluğa kavuşturmaktır.  Özel Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Anaokulu öğrencisi, duygusal, sosyal, fiziksel ve akademik yönden okul olgunluğuna kavuşmuş olarak anaokulunu tamamlar.

Okul öncesi sınıfındaki öğrencilerimize; nisan ayından itibaren Okul Olgunluğu Testi uygulayarak sonucu velilerimizle paylaşırız.

 

    Eğitim Programı Değerlerimiz ve İlkelerimiz;

Özel Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Anaokulunda eğitim çocuk merkezlidir ve her şey çocuğun her gün daha iyi ve mutlu olması içindir. Bu çerçevede;

  1. Çocuğun bireysel farklılıkları,
  2. Çocuğun zeka çeşidi ve özel durumları, değerlendirilir,
  3. Aktif katılma öğrenme ilkeleri benimsenir,
  4. Bireysel ve grup çalışmasına yönlendirme yapılır,
  5. Empati kurarak, duygusal özdeşleşme yoluyla öğrenme sağlanır.